บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการรับฝากและนำจ่ายตามปกติในวันหยุดต่อเนื่องประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 คือ “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 และ “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2566 โดยให้บริการรับฝากผ่านไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ในศูนย์ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน สถานีบริการน้ำมัน และพร้อมไปรฯ นำจ่ายทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านได้ที่ https://postbase.thailandpost.co.th/th/service-point และเช็คสถานะพัสดุได้ทางไลน์ออฟฟิเชียล @ThailandPost ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด X : @Thailand_Post ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel

The post ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการรับฝากตามปกติในวันหยุดเดือนตุลาคม และพร้อมไปรฯ นำจ่ายตามปกติทุกแห่งทั่วประเทศ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.