สายการบินไทยเวียตเจ็ทคว้ารางวัล ‘Excellence in Crisis Management and Recovery’ จากงาน World HRD Congress & Awards ครั้งที่ 31 เน้นย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์วิกฤติและการบริหารบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส ‘การนำทางสู่โลกแห่งการทำงานสมัยใหม่’ คือแนวคิดหลักของงาน World HRD Congress & Awards ครั้งที่ 31 ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิ การใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นที่ทำงาน ความหลากหลายการฝึกอบรมและการปรับขนาดองค์กร และการพัฒนาศักภาพผู้นำในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญเกือบ 2,000 คนจากกว่า 130 ประเทศเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า “รางวัลดังกล่าวเน้นย้ำถึงศักยภาพของไทยเวียตเจ็ทในการปรับตัวต่อความไม่แน่นอนและความท้าทายตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส ด้วยจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 6 ล้านคนและการขยายเส้นทางระหว่างประเทศ 11 เส้นทางในปี 2565 […]

The post ไทยเวียตเจ็ทคว้ารางวัล ‘Excellence in Crisis Management and Recovery’ จาก World HRD Congress ครั้งที่ 31 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.