พาณิชย์ปทุมธานีเร่งส่งเสริมเกษตรกร”เลี้ยงจิ้งหรีด”หนุนเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ชุมชน เผยไทยส่งออกสินค้าแมลงมีชีวิตอันดับที่ 17 ของโลกแค่ 5 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 85,346 เหรียญสหรัฐฯ
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.