ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  ลงทุนผ่านเวนเจอร์ ฟันด์ ใน ‘วิอาควา เธอราปิดิกส์’   สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สัญชาติอิสราเอล หวังต่อยอดกิจการป้องกันดูแลสัตว์น้ำครบวงจร ระดับโลก
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.