บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลชั้นนำของโลก นำโดยนายธวัช สุธาสินีนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Center (GIC) (คนกลาง) เข้ารับมอบรางวัล ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ ระดับรางวัลเกียรติคุณ ที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาสินค้า บริการสร้างสรรค์โดดเด่น ภายใต้กลยุทธ์ยั่งยืน SeaChange® ที่มีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพผู้คนและโลก (Healthy Living, Healthy Oceans) จาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (คนขวา) ในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยภายในงานมีนางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรรัฐและเอกชน เข้าร่วม ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ งานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ […]

The post ไทยยูเนี่ยนรับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 จาก NIA appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.