ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย โจ ไบเดน เหตุภัยพิบัติจากพายุทอร์นาโด

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติจากพายุทอร์นาโดในรัฐเคนทักกีและอีกหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบถึงความเสียหายอย่างรุนแรง จากพายุทอร์นาโดซึ่งพัดผ่านหลายรัฐในภาคใต้และภาคกลางของสหรัฐอเมริกา โดยรัฐเคนทักกีเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุด เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเพิ่มจำนวนขึ้น อย่างแทบไม่เคยปรากฏ อีกทั้งบ้านเรือน อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนเมืองหลายเมืองก็ถูกทำลายเสียหาย

ในเหตุอันน่าเศร้านี้ ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดี และประชาชนชาวอเมริกันผู้ประสบความทุกข์ยากและสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งขอส่งกำลังใจมายังทุกท่าน ตลอดถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติการ อันน่ายกย่องในการบรรเทาทุกข์และช่วยชีวิตผู้ประสบภัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวอเมริกันทั้งมวลจะสามารถผ่านพ้นความยากลำบากนี้ และกลับมาดำเนินชีวิตอย่างเป็นปรกติสุขได้โดยเร็วที่สุด

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

The post ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย โจ ไบเดน เหตุภัยพิบัติจากพายุทอร์นาโด appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.