ในหลวง มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย กรณีเครื่องบินตกที่เมืองโพคารา เนปาล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล กรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเยติ(Yeti Airlines) ประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองโพคารา (Pokhara) เนปาล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งเนปาล
กรุงกาฐมาณฑุ

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์เครื่องบิน ของสายการบินเยติตกที่เมืองโพคารา ทำให้มีผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และยังมีผู้สูญหายอีกด้วย ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความสูญเสียอันไม่คาดคิดและความทุกข์ยิ่งจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

The post ในหลวง มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย กรณีเครื่องบินตกที่เมืองโพคารา เนปาล appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.