ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.มองโกเลีย ในโอกาสวันชาติ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ความว่า

ฯพณฯ นายคูเรลซูค อุคนา
ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย
กรุงอูลานบาตาร์

ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวมองโกเลียมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป

ความสัมพันธ์ฉันมิตรของประเทศเราทั้งสองเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่าสี่สิบปี
ของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นตั้งใจ ของทั้งสองฝ่าย สัมพันธไมตรีที่มั่นคงดังกล่าวจะเจริญรุดหน้า ทั้งยังสร้างความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้แน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

The post ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.มองโกเลีย ในโอกาสวันชาติ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.