“ในหลวง -พระราชินี” พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” ขรก.กรมทรัพยากรน้ำ

“ในหลวง -พระราชินี” พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” แก่ข้าราชการและช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้านการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทาน แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จำนวน 42 ถุง เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการและช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้านการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป โดย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน รับมอบถุงพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับถุงพระราชทาน ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถุงพระราชทาน แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการและช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างเต็มกำลัง โดยก่อนหน้านี้ พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง” ไว้เป็น “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง จำนวน 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ประกอบด้วย 1.พื้นที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 2.พื้นที่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1) ร 4.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2) ราษฎรได้รับประโยชน์ 5.พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 6.พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 7.พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 8.พื้นที่ ต.โพรงอากาศ อ.บาง น้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 9.พื้นที่ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 10.พื้นที่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 11.พื้นที่ ต.โพธิ์ตากและ ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 12.พื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 13.พื้นที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 14.พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และ 15.พื้นที่ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

The post “ในหลวง -พระราชินี” พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” ขรก.กรมทรัพยากรน้ำ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.