ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอาหารแก่บุคลากร รพ.บุษราคัม

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอาหารแก่บุคลากร รพ.บุษราคัม

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุษราคัมเข้าร่วมพิธี

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ เชิญของพระราชทานวางบนพานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขถวายความเคารพและเข้ารับของพระราชทาน พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.บุษราคัม มีกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด และดูแลประชาชนต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำหรับโรงพยาบาลบุษราคัมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2564 รวม 1,427 ราย รักษาหายกลับบ้านรวม 611 ราย ส่งรักษาต่อ 65 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา 751 ราย เหลือจำนวนเตียงว่าง 1,410 เตียง มีบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆ สลับหมุนเวียนเข้ามาดูแล ปัจจุบันมีประมาณ 250 คน

The post ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอาหารแก่บุคลากร รพ.บุษราคัม appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.