ในหลวง พระราชินี พระราชทานเงินก่อสร้างบ้าน มอบแก่ราษฎรประสบภัยพิบัติ จ.ปราจีนบุรี

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเงินก่อสร้างบ้าน มอบแก่ราษฎรประสบภัยพิบัติ จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัยในภาคต่างๆ ของประเทศไทย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี  เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านมอบแก่ครอบครัว นายบุญญสิทธิ์ นางถนอม  ทิพคูนอก สามีภรรยา ณ ที่ทำการตลาดชุมชนบ้านวังมืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นครอบครัวที่ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้บ้านพักอาศัยถูกน้ำป่าพัดพังเสียหายทั้งหลัง

และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย กับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวาย ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก ใหม่ พระราชทานแก่ราษฎรด้วย ทั้ง หน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ต่อไป  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว ทิพคูนอก และราษฎรเป็นล้นพ้น

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 8 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่กำลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวทิพคูนอก เพื่อติดตามการก่อสร้าง กับพูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และราษฎร ด้วย

 

The post ในหลวง พระราชินี พระราชทานเงินก่อสร้างบ้าน มอบแก่ราษฎรประสบภัยพิบัติ จ.ปราจีนบุรี appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.