กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำไตรมาส1/2565 โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการทำความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 และลานจอดรถชั้น 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันในการทำความสะอาด ให้เกิดความสะอาดปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรค เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ ในศูนย์ประชุมวายุภักษ์

The post โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำไตรมาสที่ 1/2565 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.