สำนักวิจัยซูเปอร์โพลสำรวจพบร้อยละ 82.0 เห็นด้วยผู้ชนะในโพล อาจพ่ายแพ้ในวันเลือกตั้ง ขณะที่เกินครึ่งหรือร้อยละ 55.6 อยากได้ผู้ว่า กทม.เป็น นักบริหารแก้ปัญหาเก่ง วัยหนุ่มมีประสบการณ์ กล้าสู้ กล้าชนและเกือบครึ่งหรือร้อยละ 48.7 ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.