โปรยกระดาษ อ่านแถลงการณ์หน้าศาลอาญา ขอสิทธิประกัน ‘ใบปอ-บุ้ง’

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศคาร์ม็อบที่จัดโดยกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย นำโดย นาสมยศ พฤกษาเกษมสุข จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อนเคลื่อนตัวถึงศาลอาญากรุงเทพใต้ (อ่านข่าว สมยศ นำคาร์ม็อบ จี้ปล่อย ‘ใบปอ-บุ้ง’ มุ่งหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ ตร.ตรึงเข้ม)

บรรยากาศ เวลา 13.48 น. มีการโปรยกระดาษมีข้อความต่างๆ พร้อมเปล่งเสียง ‘ปล่อยเพื่อนเรา’ อย่างต่อเนื่อง ก่อนอ่านแถลงการณ์ กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี เรื่อง สิทธิประกันตัวผู้ถูกกล่าวหา ในคดีมาตรา 112

ความโดยสรุปดังนี้

ตามที่ น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือ ใบปอ อายุ 19 ปี และ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ ผักบุ้ง อายุ 26 ปี 2 นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ได้ทำโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนแบบสุ่มตัวอย่าง โดยถูกกล่าวหาทำความผิดตามคำให้การ 112 ประมวลกฎหมายอาญา ได้รับการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข และได้กระทำตนในหัวข้ออื่นอีก จึงถูกถอนประกันตัวตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

กลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย ขอแสดงความคิดเห็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 ดังต่อไปนี้

1.การที่เราทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการทำโพลสุ่มตัวอย่าง เป็นการแสดงความคิดเห็น ทัศนะคติของคนในสังคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการแสดงออกด้วยสิทธิ เสรีภาพ ในระดับประชาธิปไตย

2.สิทธิในการประกันตัว เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นมาตรการที่สืบเนื่องมาจาก หลักการสันนิษฐานไว้ก่อน ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุด การกำหนดเงื่อนไขในการประกันตัว ด้วยการใส่กำไล EM ไม่ใช่เงื่อนไข แต่เป็นการกระทำที่ละเมิดผู้ถูกกล่าวหา สูญเสียสิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น

3.เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการธำรงความศรัทธา และความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของสังคมไทยอย่างยั่งยืน การไม่ได้รับสิทธิประกันตัว โดยผู้ถูกกล่าวหาถูกกักขังจองจำ ทำให้ไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเพียงพอ เท่ากับเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหา เสมือนเป็นผู้ต้องขังไปแล้ว เท่ากับเป็นการตัดสินล่วงหน้า และการคุมขังโดยที่ยังไม่มีความผิดนั้น เป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพ ที่อาจทำให้ทั้ง 2 คนนี้ได้รับความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้

จึงเรียนขอให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวให้ น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือ ใบปอ และน.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ ผักบุ้ง ได้มีโอกาสรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อต่อสู้คดีอย่างเพียงพอและเป็นธรรม โดยทำเรื่องให้บุคคลทั้ง 2 ที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อครอบครัว การศึกษา และการทำงาน อันเป็นการธำรงความยุติธรรมและเป็นการปกป้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชนต่อไป

 

 

The post โปรยกระดาษ อ่านแถลงการณ์หน้าศาลอาญา ขอสิทธิประกัน ‘ใบปอ-บุ้ง’ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.