เชียงใหม่-เชียงใหม่คุมเข้มโควิดสร้างความเชื่อมั่นรับนักท่องเที่ยว แม้เป็นพื้นที่แดงเข้มสูง ติดเชื้อมากทุกวัน มั่นใจเอาอยู่ ขยายเวลาเรียนOnsiteถึงสิ้นพ.ย.64
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.