รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโครงการเพื่อสังคม “Lost & Found สานฝันเพื่อน้อง ปี 2” มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  เปิดเผยว่าเพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการดำเนินการจัดโครงการเพื่อสังคม หรือ CSR มาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญที่เยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศในภายภาคหน้า บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดโครงการ “Lost & Found สานฝันเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปีนี้ได้นำสิ่งของวัสดุอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการเดินทางไปทำพิธีรับมอบวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมทั้งอาคารเรียนอเนกประสงค์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน […]

The post แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโครงการเพื่อสังคม “Lost & Found สานฝันเพื่อน้อง ปี 2” appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.