แห่เคาะประมูลทะเบียนรถเลขสวย “เศรษฐี 7” เกือบ 400 ครั้งจบสถิติกวาดเงินกว่า 8.54 ล.

แห่เคาะประมูลทะเบียนรถเลขสวย “เศรษฐี 7” เกือบ 400 ครั้งจบสถิติกวาดเงินกว่า 8.54 ล.

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนครั้งที่ 3 ของประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดประมูลทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษนี้มา 2 ครั้งก่อนหน้านี้ และได้รับผลตอบรับจากประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นอย่างดี สามารถนำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จากการประมูลรวมกันจากครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันเป็นเงินจำนวน 498,570,000 บาท บาท ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำเงินจากการประมูลไปสนับสนุนด้านอุปกรณ์แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงที่ผ่านมา เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

นายเสกสมกล่าวว่า โดยการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 3 มีผู้ที่สนใจประมูลได้พร้อมกันทั้งทางวาจา และประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ www.tabienrod.com แบบเสนอราคาล่วงหน้าแบบกำหนดราคาขั้นสูง Maximum Bid หรือเสนอราคาแบบเรียลไทม์ในการประมูลครั้งนี้ มีหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษถึง 95 หมายเลข ผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 3 หมายเลขที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด คือ “เศรษฐี 7” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 387 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูลในราคา 8,540,000 บาท

รองลงมา ได้แก่ หมายเลขทะเบียน “เฮง 888” ประมูลได้ในราคา 5,840,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน อาทิเช่น “โชค 9999” ประมูลได้ในราคา 5,010,000 บาท “รวย 7777” ประมูลได้ในราคา 4,710,000 บาท และ “สวย 5555” ประมูลได้ในราคา 4,550,000 บาท อีกทั้งยังมีหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ในราคาเกิน 1 ล้านบาท อาทิ “มังกร 99” ประมูลได้ในราคา 1,980,000 บาท “ดวงดี 888” ประมูลได้ในราคา 1,320,000 บาท “บารมี 9” ประมูลได้ในราคา 1,220,000 บาท

โดยมียอดเงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)รวมทั้งสิ้น 194,160,000 บาท ผู้ชนะประมูลจะได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายแตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ ตัวแผ่นป้ายไม่มีรอยดุลและไม่มีขอบ มีลวดลายกราฟิกและสามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จะนำเงินจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 3 นี้สานต่อเจตนารมณ์ในการต่อยอดช่วยเหลือสังคมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อไป ทั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจและยังไม่ได้ร่วมลงทะเบียนเสนอคำหรือความหมายของทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

The post แห่เคาะประมูลทะเบียนรถเลขสวย “เศรษฐี 7” เกือบ 400 ครั้งจบสถิติกวาดเงินกว่า 8.54 ล. appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.