แม็คโคร เดินหน้าขยายผลผลิตจากมูลนิธิโครงการหลวง คิ๊กออฟ เทศกาล “ผัก และผลไม้ จากโครงการหลวง คัดสรรคุณภาพ เพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพ” ทุกสาขาทั่วประเทศ สนับสนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูง พร้อมวางแผนพัฒนาร่วมกันตลอดห่วงโซ่ เน้นเรื่องการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสการขายให้ชาวสวนมีรายได้มั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืน   นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งของไทย ที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรมาตลอดระยะเวลา 34 ปี ถือเป็นแหล่งจำหน่ายที่สำคัญของผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง ไม่ว่าจะเป็น ผัก หรือ ผลไม้ จากเกษตรกรในพื้นที่สูงห่างไกล ซึ่งมีการรับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ไปยังกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ ร้านอาหาร โรงแรม ล่าสุดร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน แม็คโคร-โครงการหลวง สร้างคุณค่า พัฒนาเกษตรกรไทย ที่จะจัดตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ ในแม็คโคร ทุกสาขาทั่วประเทศ  เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคง ตลอดจน ร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิต […]

The post “แม็คโคร” จับมือโครงการหลวง ชูนโยบายเคียงข้างเกษตรกรไทย พัฒนาผลผลิตคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ขยายตลาดผักผลไม้ ทุกสาขาทั่วประเทศ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.