คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดโครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน ณ วัดบ้านตุ่นใต้ เพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตในสาขาจำนวน 25 คน เข้าให้บริการความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนและฝังเข็มรักษาโรคต่างๆให้กับพระสงฆ์ 3 รูป และประชาชนที่สนใจจำนวน 37 คน โดยแยกตามอาการปวดได้จากมากไปหาน้อยคือปวดเอว 12 คน  ปวดคอ  บ่า ไหล่ 10 คน  ปวดเข่า 5 คน และอาการปวดอื่นๆ 13 คน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์สาขาการแพทย์แผนจีน พระสมุห์ จิรพงศ์  วรลาโภ เจ้าอาวาสวัดบ้านตุ่นใต้ และผู้ใหญ่บ้านตุ่นใต้ หมู่1 นายวิจิตร ใหม่นา ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการเปิด“ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนจีน”ภายในวัดบ้านตุ่นใต้  เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

The post แพทย์แผนจีน ม.พะเยา ลงพื้นที่ ให้ความรู้ด้านแพทย์แผนจีนและฝังเข็มรักษาโรค ชาวชุมชนบ้านตุ่นใต้ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.