บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (Cannabiz Way Co.,Ltd.) โดย คุณอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ เผยบริษัทฯได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะบดี เพื่อร่วมกันพัฒนา “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ” หรือ Cannabis Smart Farm (CSF) เพื่อนำมาใช้ในการปลูกกัญชง-กัญชา คุณภาพระดับเมดิคอลเกรด (Medical Grade) ทำให้สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ ทุกสภาพอากาศ ทั้งในและนอกโรงเรือน ด้วยการออกแบบระบบควบคุม การเจริญเติบโตได้ทุกสายพันธุ์ ทำให้ได้วัตถุดิบกัญชง-กัญชาคุณภาพสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ คุณอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด หัวใจของธุรกิจกัญชง-กัญชา คือ “การคัดสรรเมล็ดพันธุ์และการปลูกอย่างมีคุณภาพ” เพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นน้ำที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อป้อนสู่ทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค และจากข้อกฎหมายที่กำกับดูแลกัญชง-กัญชา […]

The post “แคนนาบิซ เวย์” วางระบบ “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ” (CSF) ตอบโจทย์การปลูกกัญชง-กัญชาในทุกสภาวะ เหมาะกับทุกสายพันธุ์ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.