บรรยากาศเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา คึกคัก ประชาชน – 4 ผู้สมัครใช้สิทธิเข้าคูหา กกต.คาดรู้ผลก่อน 3 ทุ่ม
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.