เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเป็นผลสัมฤทธิ์จากความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีแรงบันดาลใจสูง โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบและความร่วมมือ ทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในองค์กรและมีความสุขในการทำงาน เราเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับความพอใจและความสุขของพนักงานที่เป็นประโยชน์ต่อกันและต่อองค์กรโดยรวม ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการเติบโตของพนักงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการเสริมสร้างสวัสดิการแรงงานที่ดีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงาน ในทุกมิติ รวมถึงสวัสดิการทางการเงิน สวัสดิการสุขภาพ และโอกาสความก้าวหน้าในการพัฒนาทางอาชีพ เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธภาพทางทีมงานและวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบด้านแรงงานและสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของพนักงานในปัจจุบันที่มีความหลากหลายของพนักงานและความหลากหลายทางเจนเนอเรชัน สำหรับในด้านสวัสดิการและสิทธิพิเศษนั้น บริษัทฯ มีการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงและหลากหลาย อาทิ การอนุญาตให้ลาหยุดเพื่อการสมรสของพนักงานโดยไม่จำกัดเพศ การอนุญาตให้ลาหยุดพิเศษในเดือนเกิด การให้พนักงานชายสามารถลาหยุดกรณีภรรยาคลอดบุตร นโยบาย Working from anywhere […]

The post เมืองไทยประกันชีวิต ปลื้มรับสถานประกอบกิจการดีเด่น เป็นปีที่ 2 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.