‘เพื่อไทย’ ลั่น หากเป็น รบ.ชงทำประชามติแก้ รธน.ยกระดับ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปัดตอบรับมือ ‘ทักษิณ’ กลับไทย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 มีนาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการประชุมคณะกรรมการด้านประชาธิปไตย กระบวนการยุติธรรม และความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นครั้งแรก นำโดยนายชัยเกษม นิติสิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย นายนพดล ปัทมะ นายจาตุรนต์ ฉายแสง

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายชัยเกษม กล่าวว่า 8 ปีที่ผ่านมาประชาชนรู้สึกว่ามีการใช้กฎหมายรังแกประชาชนค่อนข้างมาก ดังนั้นต้องฟื้นฟูกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องประชาชน เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เกิดความเสมอภาค ให้ความเหลื่อมล้ำหมดไป ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ยึดประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพประชาชน การจับกุมคุมขัง

นายชูศักดิ์ แถลงผลการประชุมว่า วันนี้คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกันใน 4 ข้อคือ 1.พรรคพท.มีนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) แต่ที่ผ่านมา ส.ว.ไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติ ซึ่งขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ทำประชามติก่อน ดังนั้น หากพรรคพท.เป็นรัฐบาล คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการทำประชามติสอบถามประชาชน

นายชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า 2.ในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 40 แต่เมื่อเกิดการรัฐประหาร ก็ไม่มีเรื่องนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอีก ดังนั้นต้องมีการรื้อฟื้น ฟื้นฟูเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ การใช้ชีวิตของประชาชน โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติใดที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนนุษย์ต้องได้รับการแก้ไข 3.ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำ ความเสมอภาค เท่าเทียมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของสังคม ทั้งทางกฎหมายและการปฏิบัติ ต้องได้รับการแก้ไขโดยพลัน

นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า และ 4.ที่ผ่านมาประชาชนถูกคุมขังโดยไม่ได้รับการประกัน ด้วยเหตุผลที่ใช้ดุลยพินิจกว้างขวาง ดังนั้นต้องแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือป.วิอาญา เพื่อให้หลักประกันต่อประชาชนในสิทธิของการประกันตัว ซึ่งพรรคเห็นว่าการให้ประกันตัวต้องเป็นหลัก การไม่ให้ประกันต้องเป็นข้อยกเว้น และเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้ประกันเรื่องอะไร เหล่านี้พรรคพท.จะใช้เป็นนโยบายหาเสียง ต้องไม่ให้ตีความอย่างกว้างขวาง

เมื่อถามถึง กรณีที่ภาคสังคมออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมกฎหมายต่างๆ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราต้องเริ่มที่การแก้โครงสร้างรัฐธรรมนูญ อะไรที่ขัดกับหลักการ เราจะดำเนินการ ส่วนรายละเอียดจะศึกษาและประกาศต่อไป ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการในเรื่องความเท่าเทียมทันทีเมื่อเราเป็นรัฐบาล

เมื่อถามถึง กรณีที่นายยงยุทธ ติยะไพรัฐ ที่ปรึกษาพรรคเพื่อชาติ (พช.) ระบุว่าหากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมารับโทษ จะมีคนไปนอนเฝ้าหน้าเรือนจำและเกิดความวุ่นวาย คณะกรรมการ ได้พิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่ได้หารือเรื่องนี้ การตัดสินใจของนายทักษิณเป็นความคิดของท่าน พรรคพท.เห็นว่าสถานการณ์ปัจุบันต้องการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชน เราจะเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกับประชาชน ดังนั้นปัญหาสำคัญทั้งเศรษฐกิจ กฎหมาย ระเบียบที่ทำลายสิทธิขั้นพื้นฐาน เราจะทำควบคู่กันไป และหากเราเป็นแกนนำรัฐบาล นโยบายเหล่านี้จะเป็นหลักในการขับเคลื่อนของรัฐบาล

The post ‘เพื่อไทย’ ลั่น หากเป็น รบ.ชงทำประชามติแก้ รธน.ยกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปัดตอบรับมือ ‘ทักษิณ’ กลับไทย appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.