‘เพื่อไทย’ พร้อมเสนอแก้ไขกม.เลือกตั้ง-กม.พรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการนำเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พรป.พรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่แก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ ในส่วนของพรรคพท. ว่า ขณะนี้พรรคได้มอบหมายให้มีคณะทำงานมีผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์มาช่วยกันดู และอยู่ในระหว่างการยกร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงคะแนนโดยบัตรสองใบ เห็นว่าควรต้องยกร่างเพื่อแก้ไขระบบเลือกตั้ง การคิดคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยยึดเอารัฐธรรมนูญ 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี 2554 ประกอบกัน

โดยหลักการคือ แยกนับ ใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศในการสมัครระบบเขตและบัญชีรายชื่อแต่คงต้องหาวิธีเขียน กฎหมายเพราะร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ไขมาตรา 90 ที่ให้สมัคร ส.ส.ระบบเขตก่อน สำหรับการคิดคำนวณ ส.ส.บัญชีรายใช้หลักการเดียวกันกับปี 40 และปี 54 คือการนำคะแนนรวมแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรคมารวมกันและหารด้วย 100 แล้วนำไปคำนวณหาสัดส่วนจากจำนวนคะแนน PL ของแต่ละพรรค

พรรคมีความเห็นเบื้องต้นในส่วนนี้ว่าพรรคการเมืองที่คะแนนไม่ถึงจำนวนคะแนนต่อ ส.ส. 1 คน ไม่ควรที่จะตัดคะแนนออกไปเลย เพราะว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมิได้คิดระบบคะแนนขั้นต่ำ หากคิดคำนวณในรอบแรกแล้วได้ ส.ส. PL ไม่ครบ 100 คน ก็ควรจะคิดจากเศษที่เหลือมากโดยลำดับ โดยให้นำพรรคการเมืองที่ได้คะแนนในรอบแรกไม่ถึงเกณฑ์คะแนนต่อ ส.ส. 1 คน มาคิดคำนวณด้วย

นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วน พรป.พรรคการเมืองนั้น พรรคเห็นด้วยว่า ระบบสาขา หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่เป็นอยู่ ไม่ตอบโจทย์และจริงๆแล้วก็มิใช่จะเป็นระบบ Primary โดยแท้จริง และสร้างภาระความยุ่งยากให้แก่พรรคการเมืองจนมากเกินไป แต่ก็น่าจะยังคงยืนยันหลักการๆ มีส่วนร่วมของสมาชิก โดยเห็นไปในทำนองเดียวกันว่า หากมีสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองในจังหวัดแล้วก็น่าจะส่งผู้สมัครได้ทั้งจังหวัด

นอกจากนั้นยังเห็นว่าการเก็บค่าบำรุงสมาชิกไม่ควรกำหนดบังคับไว้ในกฎหมายน่าจะเป็นเรื่องกำหนดไว้ในข้อบังคับพรรคทำนองเห็นสมควรจะเก็บก็เก็บ หรือถ้าจะเก็บก็ควรเก็บเพียงครั้งเดียวพอ ทุกวันนี้ต้องไปตามให้สมาชิกมาเสียค่าบำรุง มิเช่นนั้นจะขาดจากความเป็นสมาชิก และเห็นควรแก้ไขอำนาจหน้าที่ของ กกต. ในบางเรื่องเพื่อให้การบริหารงานของพรรคการเมืองมีความสะดวกคล่องตัวขึ้นกว่าเดิม

The post ‘เพื่อไทย’ พร้อมเสนอแก้ไขกม.เลือกตั้ง-กม.พรรคการเมือง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.