เริ่มแล้ว! สำหรับการเรียนในหลักสูตร DIGITAL EDGE FUSION คิด สร้าง แปลง เปลี่ยน by SPU DEF#6 ในรูปแบบ ONLINE หลักสูตรด้าน Digital & E-Commerce ที่ทันสมัยที่สุดในจักรวาล สอนจริง ลงมือทำจริง กับธุรกิจจริงๆ เห็นผลลัพธ์จริงๆ มีโค้ชมืออาชีพประกบตลอดหลักสูตร เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจจริงๆ และเปิดหัวด้วยการกล่าวต้อนรับ จาก ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อด้วย การกล่าวต้อนรับพร้อมคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการเรียน โดย DIRECTORS หนุ่มหล่อ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกตลาด E-commerce และ E-Marketing ในประเทศไทย ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ TARAD.com และผู้ก่อตั้งกลุ่ม efrastructure สำหรับวันนี้ เปิดหลักสูตรพิเศษ Online Pre-Course เรียนทางออนไลน์ 6 ครั้ง ( […]

The post เปิดแล้ว! DEFbySPU #6 (ONLINE) หลักสูตรด้านดิจิทัลเพื่อการทำธุรกิจยุคใหม่ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.