แพทยสภาเปิดเผยจำนวนหมอทั่วปท. 6.8 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีปัญหาแพทย์ลาออกจากราชการจนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้วในปัจจุบัน จากข้อมูลของแพทยสภาล่าสุด 4เมษายน 2566 พบว่าข้อมูลช่วงเดือนเมษายน ประเทศไทยมีแพทย์จำนวน 72,250 คน แบ่งเป็นชาย 39,207 คน หญิง 33,043 คน ทั้งหมด ชาย หญิง แพทย์ที่มีชีวิต 68,725 คน ชาย36,401 คน หญิง 32,324 คน ในจำนวนนี้มีแพทย์ที่ติดต่อได้ 66,685 คน ชาย 34,953 คน หญิง 31,732 คน

และเมื่อจำแนกตามช่วงอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 14,174 คน ชาย 6,601 คน หญิง 7,573 คน ช่วงอายุ 31 – 40 ปี 21,509 คน ชาย 9,573 คน หญิง 11,936 คน อายุ 41 – 50 ปี 13,562 คน ชาย 6,553 คน หญิง 7,009 คน ช่วงอายุ 51 – 60 ปี 7,789 คน ชาย 5,130 คน หญิง 2,659 คน  ช่วงอายุ 61 – 70 ปี 5,422 คน ชาย 4,186 คน หญิง 1,236 คน และ70 ปีขึ้นไป 4,229 คน ชาย 2,910คน หญิง 1,319 คน แพทย์ ที่เสียชีวิตแล้ว 3,503 คน ชาย 2,787 คน หญิง 716 คน

The post เปิดสถิติแพทย์ทั่วปท. 6.8 หมื่นคน appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.