เปิดรายชื่อ สส.ก้าวไกล เข้าชื่อยื่น แก้ไขมาตรา 112

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 31 มกราคม คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยพรรคก้าวไกล รวมทั้งนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง หาเสียงแก้ม.112 พร้อมสั่งให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวนั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ล่าสุดวันเดียวกันนี้ (31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ สส. พรรคก้าวไกล (ชุดเลือกตั้งปี 62) ที่ลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ …) ที่เกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เมื่อปี 64 มีทั้งหมด 44 คนได้แก่

1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล
2.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
3.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
4.น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี
5.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
6.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ
7.น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
8.พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
9.นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
10.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.
11.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.

12.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
13.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก
14.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
15.นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
16.นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
17.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
18.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม.
19.น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
20.น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม
21.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
22.นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

23.นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม.
24.นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร
25.นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา
26.นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี
27.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ
28.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
29.นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
30.นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
31.พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
32.นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
33.นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด

34.นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
35.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
36.น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
37.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
38.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อ
39.นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
40.นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
41.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ
42.นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ
43.นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
44.นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

 

 

The post เปิดรายชื่อ สส.ก้าวไกล เข้าชื่อยื่น แก้ไขม.112 appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.