เฟซบุ๊ก”รังสิต ทองสมัคร์” เผยแพร่ภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าวังหีบ ขณะที่หลายหน่วยงานอยากให้เสื่อมโทรมเพื่อนำไปสู่การก่อสร้างเขื่อน ล่าสุดมีคำสั่งให้ชะลอโครงการแล้ว
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.