เปิดผลสำรวจ “เด็กไทย” ครอบครัวเปราะบาง-เรียนรู้ถดถอย-สุขภาพจิต-ความรุนแรง

เปิดผลสำรวจ 4 สถานการณ์เด่น “เด็กไทย” ครอบครัวเปราะบาง-เรียนรู้ถดถอย-สุขภาพจิต-ความรุนแรง

วันนี้ (17 กันยายน 2566) น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) ศูนย์วิชาการของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำรวจเยาวชนอายุ 15 – 21 ปี เกือบ 20,000 คน ทั่วประเทศ พบ 4 สถานการณ์เด่น ได้แก่

1.วิกฤตโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบางหลายมิติ เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรายได้น้อย ครอบครัวแหว่งกลางในชนบท ยังไม่มีมาตรการเฉพาะเจาะจงยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น

2.ภาวะการเรียนรู้ถดถอยในเด็กทุกระดับ ทั้งการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะสังคม เพราะต้องเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ตลอด 3 ปี บางคนเรียนออนไลน์ตลอดช่วงการเป็นนักเรียนมัธยมต้น หรือ มัธยมปลาย

3.สุขภาพจิต ความเครียด ซึมเศร้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เครียดเรื่องเรียน เพราะเรียนออนไลน์คุณภาพลดลง แต่โรงเรียนและผู้ปกครองยังคาดหวังสูง ขณะที่จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มีไม่เพียงพอ อีกทั้งเด็กและเยาวชน มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ ทั้งเรื่องอายุ ค่าใช้จ่าย

4.ความรุนแรง มีเด็กตกเป็นเหยื่อมากขึ้นและมีรูปแบบที่แนบเนียน สังเกตเห็นได้ยากขึ้น ทั้งการละเมิดทางเพศ การใช้อาวุธ แต่ละวัน มีเด็กและเยาวชน ร้อยละ 46 เผชิญความรุนแรง เกิดในบ้านตัวเอง ร้อยละ 18 และพบมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ มีข้อมูลการสำรวจความปลอดภัยในโลกออนไลน์ใน 30 ประเทศ ไทยติดอันดับ 29 ซึ่งจะเห็นว่า เด็กไทยจำนวนมากถูกคุกคามในโลกออนไลน์

“ส่วนสถานการณ์ที่ดี ก็มี แต่กระจุกตัวอยู่ในครอบครัวที่มีความพร้อม ประมาณ ร้อยละ 30 ขณะที่ ร้อยละ 70 เป็นครอบครัวเปราะบาง ซึ่งเป็นความท้าทายในการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน เพราะสาเหตุหลักที่กระทบต่อเด็กเป็นเรื่องเศรษฐกิจครอบครัว สสส.ทำงานฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องสานพลังกับหลายฝ่าย เน้นพัฒนานวัตกรรม เช่น แพลตฟอร์มเติมเต็ม เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเด็กที่อยู่ในครอบครัวเปราะบาง มาทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด ทำให้เจอว่า เด็กคนไหนมีความเสี่ยง นำมาออกแบบแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล ป้องกันปัญหาในมิติต่างๆ ก่อนเกิดวิกฤต ขณะนี้นำร่องดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 โซน โซนละ 1 เขต ก่อนถอดบทเรียน ขยายผลดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นๆ ต่อไป” น.ส.ณัฐยา กล่าว

น.ส.ณัฐยา กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2566 วึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี ของขวัญที่มีคุณค่าที่อยากแนะนำที่สุด คือ การค้นพบตัวตน ความถนัด เพื่อออกแบบชีวิต เลือกเรียน เลือกอาชีพในฝันของตัวเอง ซึ่ง สสส. ร่วมกับสำนักพิมพ์ Bookscape ทำหลักสูตร “ออกแบบชีวิตด้วยแนวคิดนักออกแบบ (Design Thinking for Student Life)” เป็นวิชาแนะแนวทางเลือกสำหรับเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาคลาสสิกของเด็กไทย คือ “ค้นหาตัวเองไม่เจอ” หนึ่งในสาเหตุของความเครียด โดยสามารถเข้าใช้งานได้ฟรีบนแพลตฟอร์ม HOOK Learning มีทั้งหมด 7 บทเรียน ๆ ละ 10 กว่านาที สามารถทำตามได้ง่าย เพียง 1 สัปดาห์ เชื่อว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนไทย ทำความเข้าใจตนเองและออกแบบเส้นทางการศึกษา อาชีพที่ลงตัวผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบได้

The post เปิดผลสำรวจ “เด็กไทย” ครอบครัวเปราะบาง-เรียนรู้ถดถอย-สุขภาพจิต-ความรุนแรง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.