จังหวัดสงขลาเนรมิตน้ำตกในวรรณกรรมเลื่องชื่อ”พระสุธน-มโนราห์”กลางเมืองสงขลา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวรรณคดีไทยที่มีนางกินนรี 7 คนเล่นน้ำตกในสระอโนดาตและพรานบุญใช้บ่วงนาคบาศจับตัวนางมโนราห์

ที่บริเวณสวนเสรี แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสงขลามายาวนานคู่กับแหลมสมิหลา ที่มีเทศบาลนครสงขลารับผิดชอบและดูแลอยู่ ขณะนี้ได้มีการพัฒนาสวนเสรีแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวรรณคดีไทย โดยเนรมิตน้ำตกในสระอโนดาตในวรรณกรรมเลื่องชื่อ”พระสุธน-มโนราห์”ที่มีนางกินนรี 7 คนเล่นน้ำตกในสระอโนดาตและพรานบุญใช้บ่วงนาคบาศจับตัวนางมโนราห์

“พระสุธน-มโนราห์”วรรณกรรมเลื่องชื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมกันมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา และไม่ทราบผู้แต่ง ได้แก่ เรื่องพระสุธนและได้นำมาทำเป็นบทละครเรื่อง”นางมโนราห์”ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย

นางมโนราห์…เป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชผู้เป็นพระยากินนร นางมีพระพี่นางอีกหกองค์ล้วนมีหน้าตาเหมือน ๆ กัน งดงามยิ่งกว่านางมนุษย์ รูปร่างหน้าตาของพวกเขาเหมือนมนุษย์แต่มีปีกและหางที่ถอดออกได้ เมื่อใส่ปีกใส่หางแล้วกินนรก็สามารถบินไปยังที่ต่าง ๆ ได้ นางมโนราห์และพี่น้องทั้งหกได้ไปเล่นน้ำที่สระน้ำอโนดาต เจอพรานบุญที่ต้องการจับตัวนางกินรีเพราะเห็นว่านางงดงามคู่ควรแก่พระสุธน โอรสแห่งเมือง ปัญจาลนคร พรานบุญจึงไปยืมบ่วงนาคบาศจากท้าวชมพูจิต พญานาคราช ซึ่งได้ให้ยืมบ่วงนาคบาช เพราะพรานบุญเคยช่วยชีวิตเอาไว้และเห็นว่าพระสุธนกับนางมโนราห์เป็นเนื้อคู่กัน พรานบุญได้จับนางมโนราห์ไปถวายแค่พระสุธน พระสุธนเห็นเข้าก็เกิดหลงรักนางและพานางกลับเมือง และได้อภิเษกกัน

ในการพัฒนาสวนเสรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวรรณคดีไทย ในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ใช้งบพัฒนาจังหวัดสงขลา มาดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาทิวทัศน์เมืองสงขลา เพื่อยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่ระดับสากล ตามแนวคิดของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อน 15 วาระ จ.สงขลา ด้านสงขลาเมืองสวยน้ำใส สงขลาน่าเที่ยว และสงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ โดยเน้นเรื่องความสะอาด การพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนเสรี ปรับปรุงพัฒนาต่อเติม เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ และจุดชมวิวเมืองสงขลา

ในทุก ๆ วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปในสวนเสรี ถ่ายรูปกับน้ำตกและนางกินนรีทั้ง 7 นางที่เล่นน้ำตกอยู่ในสระอโนดาต ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกธรรมชาติ น้ำตกมี 3 ชั้นไหลลงมาตามโขดหินอย่างสวยงามและมีละอองน้ำโดนลมพัดลงมาตามความแรงของน้ำที่เป็นธรรมชาติเมื่อเข้าไปสัมผัสใกล้ๆน้ำตก จะเห็นความสวยงามที่ชัดเจนขึ้นและหากผู้ที่เคยอ่านวรรณกรรมเรื่อง”พระสุธน-มโนราห์”แล้ว ก็จะเห็นภาพที่มีการเนรมิตพื้นที่บริเวณสวนเสรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวรรณคดีไทยได้อย่างลงตัวและอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและชาวสงขลาได้เข้าไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาที่น่าสนใจ ไปถ่ายรูปส่งไลน์ส่งเฟสให้กับเพื่อนฝูง เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่งด้วย

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.