เที่ยวในประเทศคึกคักดันยอดจองโรงแรมพุ่ง คนพร้อมใจเมินโอมิครอน

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวของคนไทยฟื้นตัวดีขึ้นมาก โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2564 จนถึงต้นปีใหม่ 2565 เนื่องจากมีวันหยุดยาวต่อกันหลายวัน บวกกับมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ดีมาก เพราะรัฐบาลสมทบเงิน 40% ในการชำระค่าโรงแรมที่พัก และให้คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (อีวอชเชอร์) มูลค่า 600 บาท ใช้ซื้อสินค้าและบริการ จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการด้วย จึงอยากให้รัฐเร่งขยายเวลาดำเนินโครงการ และเพิ่มจำนวนสิทธิห้องพักอีก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อ ไม่สะดุดลงอีกครั้ง ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศตอนนี้คึกคักมากขึ้น แม้พบการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนก็ตาม

“เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่จะใช้เงินกับการเที่ยวช่วงปีใหม่หมดแล้ว บวกกับการระบาดโควิด-19 ช่วง 2 ปีทีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรายได้ ทำให้กำลังซื้อน้อยลง จึงคาดว่าหลังปีใหม่ไปจะเห็นการเดินทางท่องเที่ยวลดน้อยลง จึงอยากให้รัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพราะขณะนี้เห็นยอดจองห้องพักของคนไทย ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการสัมผัสฤดูหนาว อาทิ เชียงใหม่ แต่ตลาดต่างชาติ เริ่มเห็นการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวแล้ว หลังจากไทยปิดรับคำยื่นขอเข้าประเทศ ผ่านระบบไทยแลนด์ พาส จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อประเมินสถานการณ์การระบาดโควิดโอมิครอน นักท่องเที่ยวจึงเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน” นางมาริสา กล่าว

นางมาริสา กล่าวว่า ภาคเอกชนอยากขอเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องที่เคยขอมาตลอด ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเดิมๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา คือ การเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดโควิด แต่ส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเปิดให้บริการรับนักท่องเที่ยว เพราะมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ต้องกู้เงินเพื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง แต่เมื่อเปิดแล้วภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาได้ตามคาด ก็อยากให้รัฐออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องเงินทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการมากสุด รองลงมาคือ การลดต้นทุนคงที่ อาทิ ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ

“ผู้ประกอบการเอกชนในภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ และกลับมาเสียโอกาสในการสร้างรายได้อีกครั้ง โดยเฉพาะรายได้ที่ควรจะได้ในช่วงไฮซีซั่น ที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยจำนวนมาก แต่พอรัฐบาลประกาศระงับการอนุมัติคำขอเข้าประเทศชั่วคราว ก็ทำให้ต่างชาติที่วางแผนเข้ามาเที่ยวไทย ดีที่สุดคือ ต้องเลื่อนการเดินทาง แต่แย่ที่สุดคือ ย้ายไปท่องเที่ยวประเทศอื่นแทน” นางมาริสา กล่าว

The post เที่ยวในประเทศคึกคักดันยอดจองโรงแรมพุ่ง คนพร้อมใจเมินโอมิครอน appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.