จังหวัดลพบุรี เชิญเที่ยวถนนสายดอกไม้ อำเภอเมืองลพบุรี ชมทุ่งทานตะวันบานที่เขาจีนแล ทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ของจังหวัด

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญชมและสัมผัสความสวยงามถนนสายดอกไม้เมืองลพบุรี ใน”เทศกาลทานตะวันบานที่เขาจีนแล” ซึ่งเป็นทุ่งทานตะวันที่กำลังออกดอกเบ่งบาน มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงาม ซึ่งบรรดานักถ่ายภาพได้ขนานนามว่า เป็นจุดถ่ายภาพทุ่งทานตะวันที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลพบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี และเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวัน โดยมีพื้นที่ปลูกทานตะวันบริเวณนี้ประมาณ 1,500 ไร่ ซึ่งโดยรอบบริเวณจะเป็นถนนวนให้ชมความสวยงามของดอกทานตะวันได้รอบเขา จึงเป็นที่มาของการเปิดถนนสายดอกไม้

โดยช่วงที่ดอกทานตะวันเริ่มแย้มกลีบบาน จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมของทุกปี สำหรับจังหวัดลพบุรีมีทุ่งทานตะวัน ทั้งในเขตอำเภอเมืองลพบุรี(บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลโคกตูม)อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอโคกสำโรง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันในอำเภอต่าง ๆ และแวะถ่ายรูปเพื่อสัมผัสความงดงามได้ทุกสถานที่ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทานตะวัน การจำหน่ายของที่ระลึก และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

ทุ่งทานตะวันจังหวัดลพบุรี นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งเพื่อรับประทาน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวทุ่งทานตะวันที่เขาโด่แล้ว ยังสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เคียงได้ อาทิ นมัสการศาลพระกาฬ ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี เยี่ยมชมพระปรางค์สามยอด พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ อ่างซับเหล็ก และเขาตระกล้าทอง เป็นต้น


News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.