นายอภิสิทธิ์ คำพันธ์ นายนครินทร์ ผลดก นายญาณกิตต์ คำดอนหัน และนายสุรสีห์ เขียวหมื่นไวย นักศึกษาชั้นปี 1 และชั้นปี 2 แขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานประกาศผลรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น Aso Creator & Medias Contest 2021 ในหัวข้อ “สองมุม” และได้รับเกียรติจากกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้แก่ อาจารย์รัชต พันธ์ุพยัคฆ์ และ อาจารย์บุญส่ง นาคภู่ จัดโดย ASO Production 

The post “เด็กนิเทศรำไพฯ” คว้ารางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น Aso Creator & Medias Contest 2021 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.