ซีพีเอ็น เดินหน้าลงทุนโครงการเอ้าท์เล็ต เฟสสอง เน้นทำเลศักยภาพหัวเมืองท่องเที่ยว ภาคตะวันออก-ใต้ และเหนือ รับผู้บริโภครุ่นใหม่ช้อปของแบรนด์เนม ราคาประหยัดย่านชานเมือง
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.