เซอร์เทนตี้ หนุนโครงการพยาบาลเยี่ยมบ้าน ส่งต่อความรู้การดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุ

เซอร์เทนตี้ หนุนโครงการพยาบาลเยี่ยมบ้าน ส่งต่อความรู้การดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุ

น.ส.พรภัทร จิรเรืองปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ เปิดเผยว่า ด้วยปณิธานของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจตามหลักความยั่งยืน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งต่อสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และเพื่อตอกย้ำการส่งต่อสุขอนามัยที่ดีของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนการทำงานโครงการพยาบาลเยี่ยมบ้านของหน่วยพยาบาลบริการผู้ป่วยที่บ้าน 1 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ที่จะออกติดตามให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 4,000 ราย ซึ่งยังมีอีกหลายครอบครัวขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขอนามัยผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในบ้าน นอกจากการมอบผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ให้กับโครงการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานร่วมลงพื้นที่จริง ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยที่ถูกวิธี ภายใต้แนวคิดการส่งต่อสุขอนามัยที่ดีของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน คือ การส่งเสริมการดูแลความสะอาด ถูกสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะ ของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ด้านน.ส.สุจิตรา เอื้อเฟื้อ หัวหน้าหน่วยพยาบาลบริการผู้ป่วยที่บ้าน 1 กล่าวว่า การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ควรเริ่มจากการดูแลสุขอนามัยเป็นอันดับแรก เพราะหากดูแลสุขอนามัยไม่ดี ก็จะส่งผลต่อร่างกายให้เกิดภาวะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น ซึ่งสุขอนามัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การดูแลความสะอาดผิวหนังทั่วร่างกายรวมถึงบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีผิวหนังที่บอบบาง อาจเกิดบาดแผลและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นหากดูแลไม่ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้การดูแลให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ การดูแลด้านจิตใจโดยการเพิ่มความสุข ลดความเครียดความกังวล การดูแลให้ได้รับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมถึงการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้าง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี กว่า 40 ปี ของการดำเนินธุรกิจเซอร์เทนตี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย พร้อมส่งต่อความรู้การดูแลสุขอนามัยที่ดีของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

 

The post เซอร์เทนตี้ หนุนโครงการพยาบาลเยี่ยมบ้าน ส่งต่อความรู้การดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.