ครม.เคาะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4 ส่วนขยาย ลดค่าที่พัก 40 % แจกคูปอง 600 บาท หวังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดเมืองรอง
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.