กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพิ่มความสะดวกแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบ e-Rate แก่นายจ้างให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเรียกดูรหัสประเภทกิจการ อัตราเงินสมทบต่าง ๆ และการคำนวณอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ประจำปี รวมทั้งพิมพ์ใบแจ้งอัตราเงินสมทบได้ด้วยตนเองที่ www.sso.go.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#กองทุนเงินทดแทน #สำนักงานประกันสังคม #eRate

 

The post เช็กอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบ e-Rate appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.