มังคุดตลาดสดต้นลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ติดป้ายราคากิโลกรัมละ 200-400 บาท พ่อค้า-แม่ค้า เผยช่วงปลายฤดูทำให้ราคาแพงมาก ปีนี้แพงที่สุดเท่าที่เคยขาย แต่ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริโภคเพราะเขียนบอกราคาไว้ชัดเจน

ช่วงหน้าหนาว นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ ยังนิยมเดินทางไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว ชมทัศนียภาพสวยงามที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ราคาผลไม้ปรับสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะมังคุดราชินีผลไม้ไทย พบว่าตามตลาดผลไม้หลายแห่งจะขายในราคาแตกต่างกัน

แต่ที่ราคาที่คนไทยบอกว่าแพงมากๆ ไม่มีเงินพอซื้อบริโภคได้เป็นมังคุดที่แผงขายผลไม้ย่านตลาดต้นลำไย ภายในตัวเมืองเชียงใหม่ บางแผงขายราคากิโลกรัมละ 300 บาท บางแผงกิโลกรัมละ 400 บาท โดยแม่ค้าจะใช้วิธีเขียนป้ายระบุราคาไว้ตัวเล็กๆ เช่น ราคากิโลกรัมละ 300 บาท จะเขียนตัวเลข 150 บาทตัวใหญ่ แต่ครึ่งกิโลกรัมจะเขียนตัวเล็ก เป็นเทคนิคการขายเพื่อไม่ให้ดูว่าราคาแพงเกินไป แม่ค้าจะบอกว่าเป็นมังคุดปลายฤดู หายากมีน้อย ทำให้มีราคาสูง แต่ก็คัดเกรด ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริโภคเพราะเขียนราคาไว้ชัดเจน 

ส่วนแผงขายผลไม้ตลาดมิ่งเมือง ย่านถนนมูลเมือง ในตัวเมืองเชียงใหม่ มังคุดราคากิโลกรัมละ 250 บาท ถือว่ายังแพงเช่นเดียวกัน ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ส่วนแผงจำหน่ายผลไม้ตลาดเมืองใหม่ มังคุดยังคงราคาเดิม กิโลกรัมละ 200 บาท

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.