เจ้าคุณประสาร ฝาก ‘รัฐบาลใหม่’ อุปถัมภ์ค้ำจุนศาสนา-อย่าได้มีอคติบดบัง

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ว่า ในขณะนี้ในทางการเมือง กำลังเป็นจุดเริ่มต้นของพรรคการเมืองที่กำลังแสวงหาพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะได้เข้าไปบริหารประเทศชาติบ้านเมือง รัฐบาลใหม่ที่จะเข้าไปบริหารประเทศจากนี้ จะเป็นรัฐบาลของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เป็นรัฐบาลของทุกคนไม่ว่าเขาจะเลือกท่านหรืออยู่อีกฝั่งก็ตาม

อยากให้รัฐบาลใหม่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์ สร้างสามัคคีและนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง และในฐานะพระสงฆ์ก็อยากฝากด้วยว่า เสาหลักอีกเสาหนึ่งในประเทศนี้คือศาสนาและพระพุทธศาสนา จึงอยากฝากถึงรัฐบาลใหม่ว่าขอให้มองมิติด้านศาสนาให้ถึงแก่นแท้ มองให้เห็นถึงความจริงและคุณูประโยชน์ที่มีต่อชาติบ้านเมืองมายาวนานจนถึงวันนี้ ขอให้ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำจุนทำนุบำรุงศาสนาและพระพุทธศาสนาอย่าได้มีอคติบดบังเพราะนี่คือศีลธรรมอันดีงามของคนในชาติเพื่อสันติสุขและสามัคคีของประเทศชาติอย่างแท้จริง” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าว

The post เจ้าคุณประสาร ฝาก ‘รัฐบาลใหม่’ อุปถัมภ์ค้ำจุนศาสนา-อย่าได้มีอคติบดบัง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.