เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาวงการเกษตรไทยในงานประชุมวัชพืชนานาชาติ International Weed Science Congress (IWSC 2022) ครั้งที่ 8 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์วัชพืชแห่งประเทศไทย (WSST) และสมาคมวิทยาศาสตร์วัชพืชนานาชาติ (IWSS) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และแนวคิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วัชพืช ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำเกษตร งานประชุมวัชพืชนานาชาติครั้งนี้ จึงได้รวมพลังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ด้านวัชพืชมากกว่า 650 คนจาก 55 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์วัชพืชในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง” ซึ่งกลุ่มธุรกิจอารักขาพืชเจียไต๋ ได้ร่วมนำเสนอโซลูชั่นทางการเกษตร พร้อมสาธิตประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ คลีโอ-โปร และเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรในการรับมือและจัดการกับวัชพืชในไร่ข้าวโพด โดยชูจุดยืนในฐานะ “Trusted partner in agrochemicals” พร้อมเคียงข้างเกษตรกรในการบำรุงและเอาใจใส่พืชพันธุ์ต่างๆ ให้เจริญงอกงาม […]

The post เจียไต๋นำเสนอโซลูชั่นการบำรุงรักษาพืชพันธุ์ ในงาน International Weed Science Congress (IWSC 2022) appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.