กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยมีนายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และนายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับ 3 รางวัลด้านความเป็นเลิศในธุรกิจ (Business Excellence) จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้แก่รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องในด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันตั้งแต่ปี 2019-2021 (SET Award of Honor) และรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม ด้านการควบรวมกิจการ (ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงิน จากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22.71 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สาธิต วิทยากร) มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company) มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล SET […]

The post เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลความเป็นเลิศด้านตลาดทุน จาก SET Awards 2021 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.