ยึดคนส่วนใหญ่ ตั้ง   วางตรง  ใจนอ

ประโยชน์ย่อมธำรง   ลึกกว้าง

ราษฎร์รอดรัฐมั่นคง   สภาพคล่อง

เห็นแก่ได้ชาติร้าง   ภูติร้องระงมขอฯ

The post อ่านกลอน ขรรค์ชัย บุนปาน : เห็นแก่ได้ชาติร้าง ภูติร้องระงมขอฯ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.