อย.แนะ 4 ทริค จัด “ชุดสังฆทานยา” ถวายพระ เสริมมงคลชีวิต

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2566) นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา รวมทั้งงานบุญต่างๆ พบว่า ประชาชนมักจะมีการถวายสังฆทาน และมีบางส่วนจะนิยมถวายสังฆทานยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอแนะนำชาวพุทธเลือกซื้อชุดสังฆทานยาหรือจัดเอง โดยคำนึงถึง “3 เลือก 1 ห้าม” เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพระภิกษุ ดังนี้ 3 เลือก 1.เลือกผลิตภัณฑ์ยาที่ปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับ อย. ฉลากระบุคำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” และมีเลขทะเบียนที่ถูกต้องกำกับบนฉลากของยานั้นๆ รวมทั้งบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท เนื่องจากยาสามัญประจำบ้านที่ผู้บริโภคสามารถซื้อหามาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ โดยให้ใช้ตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลากยา 2.เลือกผลิตภัณฑ์ยาที่มีลักษณะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น กรณียาเม็ด ไม่แตกหัก ไม่ชื้นหรือมีสีที่เปลี่ยนไปจากเดิม กรณียาแคปซูล ไม่บวมหรือมีรูปร่างบิดเบี้ยว กรณียาน้ำ ต้องไม่มีตะกอน หรือกรณีที่เป็นยาน้ำแขวนตะกอนเมื่อเขย่าแล้วตัวยาต้องกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ 3.เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากและเอกสารกำกับยาที่มีข้อความรายละเอียดครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ ส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษา วิธีการใช้ยาตามขนาด คำเตือน ฉลากชัดเจนสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด เลือนหาย สีไม่ซีดจาง

รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า 1 ห้าม คือ 4.ห้ามนำผลิตภัณฑ์ยาหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดชุดสังฆทาน เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อพระภิกษุสงฆ์ และต้องระมัดระวัง หากมียากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยา ถือว่าผิดกฎหมาย

“อย.มีระบบการสืบค้นเลขทะเบียนยาทาง www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่า ยาที่ซื้อได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และหากผู้บริโภคพบเห็นร้านใดจำหน่ายชุดสังฆทานยาที่บรรจุยาที่ไม่มีทะเบียน ยาหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ หรือพบร้านขายยาที่จำหน่ายยาผิดกฎหมาย หรือจำหน่ายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ขณะที่ เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาทำการ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ” นพ.วิทิต กล่าว

The post อย.แนะ 4 ทริค จัด “ชุดสังฆทานยา” ถวายพระ เสริมมงคลชีวิต appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.