ศ.นพ.ยง คาดต้นตอระบาดโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษในประเทศไทยครั้งนี้ มาจากการเคลื่อนย้ายคนระหว่างประเทศเขมรและไทย เพราะพบสายพันธุ์นี้ในเขมร
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.