สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0 (GigWorker) หลักสูตร การแปรรูปและการถนอมอาหารประเภทผลไม้ (30 ชั่วโมง) โดยฝึกระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2566 ให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีทักษะพื้นฐานด้านการแปรรูปอาหาร จำนวน 20 คน โดยมีนายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุลางสาดหวาน เทศบาลตำบลสวนเขื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองเเพร่ จังหวัดเเพร่

The post สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.