สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รุ่นที่ 16/2564 สาขาการจัดดอกไม้สด จำนวน 30 ชั่วโมง ณ บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

The post สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ปิดฝึกอบรม สาขาการจัดดอกไม้สด appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.