วันที่ 19 เม.ย 65 นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 6/2565 มีผู้สมัคร จำนวน 15 คน เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 14 คน ผ่านการประเมินฯ จำนวน 14 คน  ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ึความสามารถเป็นแรงงานในสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา

The post สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.