สั่งเฝ้าระวัง! ‘นักโทษ’ พิเรนทร์ คิดสูตร ดื่มเจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมน้ำอัดลม เสียชีวิตแล้ว 1

สั่งเฝ้าระวัง! ‘นักโทษ’ พิเรนทร์ คิดสูตรดื่มเจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมน้ำอัดลม พบเสียชีวิตแล้ว 1

กรมราชทัณฑ์ ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ สั่งเฝ้าระวัง ‘นักโทษ’ พิเรนทร์ คิดสูตรดื่มเจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมน้ำอัดลม พบเสียชีวิตแล้ว 1

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา นายสิทธิ สุชีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ทำหนังสือ ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต้องขัง ห้ามรับประทานเจตแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ และทัณฑสถาน เนื่องจากเมื่อ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

กรมควบคุมโรคได้ส่งหนังสือกรมราชทัณฑ์ ให้แจ้งเตือนผู้ต้องขัง ห้ามรับประทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งเหตุการณ์ระบาดของโรค อาหารเป็นพิษในเรือนจำมีผู้ป่วยทั้งหมด 33 ราย เสียชีวิต 1 ราย

จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้ต้องขังชาย ได้ดื่มเครื่องดื่ม ที่มีการคิดสูตรเอง โดยการนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมกับน้ำอัดลม เพื่อต้องการฉลองปีใหม่ และอยากมึนเมา ทำให้เกิดอาการเหนื่อยเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน หายใจหอบ หมดสติ ไม่สึกตัว ตามองไม่เห็น และตาบอด (1ราย)

โดยทั่วไปเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนิยมใช้เอทานอล (ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) เป็นส่วนประกอบเนื่องจากระเหยได้ดี แม้จะเป็นแอลกอฮอล์ชนิดรับประทานได้ แต่มีแอลกอฮอล์ปริมาณมากตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปซึ่งความเข้มข้นสูงกว่าในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไป จึงเกิดพิษกับร่างกาย และหากมีการใช้เมทานอล (methanol) หรือเมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)

เป็นส่วนประกอบพบว่าแอลกอฮอล์ชนิดนี้มีพิษมากสามารถดูดซึมเข้าทางผิวหนังและ ลมหายใจ ห้ามใช้กับ ร่างกายจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองจมูก ลำคอ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงนอน ไอ ท้องร่วง ปวดท้อง ปวดศีรษะ ง่วงซึม สายตาพร่ามัว ถ้าได้รับสัมผัสปริมาณมากจะทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้กรมควบคุมโรค ขอในการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนผู้ต้องขังห้ามรับประทานเจลแอ ลกอฮอล์ล้างมือ นั้น

กรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุการณ์ตังกล่าวส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขัง
ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและอันตรายที่ร้ายแรงได้ จึงขอให้เรือนจำปฏิบัติตามมาตรการควบคุมดูแลและจัดเก็บ
สารเคมีที่นำเข้ามาใช้ในเรือนจำอย่างเคร่งครัด และแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการเฝ้าระวังเหตุการณ์ตังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีความต้องการเฉลิมฉลอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องชังทราบต่อไป

 

 

The post สั่งเฝ้าระวัง! ‘นักโทษ’ พิเรนทร์ คิดสูตร ดื่มเจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมน้ำอัดลม เสียชีวิตแล้ว 1 appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.