สอศ.พร้อมรับโอนเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม.38 ค.(2) รับสมัคร 15 มิ.ย.

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เร่งรัดให้ขับเคลื่อนนโยบายหลักในการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ยกระดับความร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 บริหารงานบุคคลและวิทยฐานะ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน โดยประกาศ อ.ก.ค.ศ.สอศ.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สอศ.

ว่าที่ ร.ต.ธนุกล่าวอีกว่า โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รวม 36 อัตรา แบ่งเป็น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 22 อัตรา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 อัตรา ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน รวม 116 อัตรา แบ่งเป็น ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 58 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 57 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา รวม 152 ตำแหน่ง เริ่มรับสมัครวันที่ 15-30 มิถุนายน ที่กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สอศ.ดุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ipa.vec.go.th โทร 0-2026-5555 ต่อ 1321

The post สอศ.พร้อมรับโอนเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม.38 ค.(2) รับสมัคร 15 มิ.ย. appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.