สส. คว้า 2 เหรียญทอง ประกวดงานวิจัยจากงาน JAPAN DESIGN,

สส. คว้า 2 เหรียญทอง จากงาน JAPAN DESIGN,
IDEA AND INVENTION EXPO (JDIE 2023)

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม นักวิจัยฯ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นตัวแทนนักวิจัยของประทศไทยในการนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยในเวที Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง (Goal medal) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1) ผลงาน Green biomass innovation set โดยนางสาวน้ำฝน อัศวกิจกุลโรจน์ 2) ผลงาน High value upcycling from plastic pollution โดยนายสุธีระ บุญญาพิทักษ์ และรางวัลพิเศษ (Special prize) ทั้ง 2 ผลงาน เช่นกัน ซึ่งถือเป็นการต่อยอดเผยแพร่ผลงานวิจัยไทยสู่เวทีนานาชาติ

The post สส. คว้า 2 เหรียญทอง ประกวดงานวิจัยจากงาน JAPAN DESIGN, appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.